دسته بندی

« هک و امنیت »

انتشار پچ امنیتی توسط F5 برای آسیب‌پذیری بحرانی بای‌پس احراز هویت در محصول BIG-IP

انتشار پچ امنیتی توسط F5 برای آسیب‌پذیری بحرانی بای‌پس احراز هویت در محصول BIG-IP شرکت F5 یک وصله امنیتی را برای آسیب‌پذیری بحرانی که با شناسه CVE-2020-1388 شناسایی می‌شود، ارائه کرده است. این آسیب‌پذیری، یک آسیب‌پذیری بحرانی بای‌پس احراز هویت در مولفه REST از BIG-IP’s iControl API است که امتیاز CVSSv3 9.8 را به خود […]

بیشتر بخوانید